Aktualności


 • Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Widawie

  piktogram

  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Widawie informuje, iż z dniem 02.03.2015 r. rozpoczyna się nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2015/2016.
  Wnioski wydawane są od 02.03.2015 r. do 30. 03.2015r. w sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00 - 14.00.

 • Ferie w górach

  piktogram

  W dniach 06.02. - 15.02.2015 r. 45 dzieci z terenu gminy Widawa skorzystało z wypoczynku zimowego w górach, w miejscowości Murzasichle k. Zakopanego. Wyjazd został sfinansowany przez Gminę Widawa oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Kalendarz sołeckich zebrań wyborczych - zaktualizowany

  piktogram

  Podajemy do wiadomości terminarz zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy Widawa, na których przeprowadzone zostaną wybory sołtysa na kolejną kadencję.

  Uwaga kalendarz zaktualizowany - zmiana terminu zebrania w Widawie i w Zborowie!

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

  piktogram

  Wójt Gminy Widawa ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Komunikat dla płatników składek w KRUS

  piktogram

  Na prośbę Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, p. Elżbiety Nawrockiej, publikujemy poniższy tekst:

  31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

 • Zwrot podatku akcyzowego

  piktogram

  Informujemy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla producentów rolnych będą przyjmowane w okresie od 1 do 28 lutego 2015 roku.

  Do wniosku należy dołaczyć faktury za okres 01.08.2014 - 31.01.2015.

 • Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

  piktogram

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001190_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R".

 • Pielęgnacja zieleni w Widawie

  piktogram

  Zadanie pn. Przebudowa terenu zieleni urządzonej na Rynku Kosciuszki w Widawie na działce oznaczonej nr ewid. 165/6 położonej w miejscowości Widawa, gm. Widawa zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kontakt z urzędem

Napisz do Urzędu Gminy Widawa

Ważne

odpady

szkody wyrządzone przez bobry

szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną

Licznik

Odwiedzin: 536,578
Twój IP: 62.29.173.142

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 4 gości.